3 paź 2008

.com w 1984?, .gif w 1987?, flash w 1990?, JavaScript w 1995, Usenet w 1979 a RSS w 1997?

Pierwszy spam zarejestrowano w 1978. Gmail wystartował 8 lat później niż Hotmail (2004).
MP3 opatentowano w 1989, Napster ruszył w 1999 a BitTorrent 1.0 w 2002.

Co to za mieszanka? CRAVE Cnetu opublikował bardzo ciekawą listę “The 50 most significant moments of Internet history”, czyli króciutki przegląd historii internetu. Najważniejsze wydarzenia, odkrycia, momenty powstania znaczących firm oraz początki wdrożenia technologii. Trudno nie zauważyć w jakim tempie rozwija się internet. Przeczytałem od dechy do dechy.

0 komentarze:

Prześlij komentarz